ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ ГРАДСКИ ЛИНИИ - ОТ 18.11.2020г. СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЛЕТНИ РАЗПИСАНИЯ

жк Дружба-3 /бл.45/ - ИЗОМА

4-та автобусна линия

Помощно училище - Дунав мост

11-та автобусна линия

Обръщалото в кв. Долапите - КАТ

15-та автобусна линия

Кооп. Пазар - Метро

19-та автобусна линия

жк Чародейка - хотел Рига

30-та автобусна линия

3-та автобусна линия

кв. Чародейка Г-юг – Метро

  Разписание в условията на ремонт на бул.”Трети март” и Сарайския мост, в сила от 28.09.2020г.:

 • кв. “Чародейка” Г юг – ул. Тодор Икономов – бул. Васил Левски – ул. Гоце Делчев – бул. България – п.в. Христо Ботев – бул. България – п.в. Охлюва – бул. Мидия Енос – пл. “Ал. Стамболийски” – ул. Николаевска – ул. Ст. Стамболов – п.в.”Охлюва” – бул. България/гл.път 1-5 Русе-Велико Търново/ – Метро – бул.Трети март/до кръстовището с ул.Ерма/

  обратно:
  бул.Трети март/от кръстовището с ул.Ерма/ – бул. България/гл.път 1-5 Русе-Велико Търново/ – п.в.”Охлюва” – бул. България – ул. Гоце Делчев – бул. Васил Левски – ул. Тодор Икономов – кв. “Чародейка” Г юг

Часове на тръгване от Фазан – 16:35
Часове на тръгване от кв.Чародейка Г-Юг –  06:50

4-та автобусна линия

жк Дружба-3 /бл.45/ – ИЗОМА

 • жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, бул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, Чародейка Г-юг, ул. Филип Станиславов, п.в. Розова долина, ул. Шипка, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, бул. България, ИЗОМА и обратно

Часове на тръгване от бл.45 –  06:50, 07:30
Часове на тръгване от ИЗОМА – 17:15

5-та автобусна линия

Централна жп гара – Кооп. Пазар

 • Централна жп гара, ул. Николаевска, бул. Скобелев, бул. Липник, ул. Братислава, ул. Рига, ул. Петрохан, Кооп. Пазар; Обратно: Кооп. Пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Рига, ул. Братислава, бул. Липник, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов, ул. Мидия Енос, Централна жп гарa

В сила от 01.10.2020г.:
Часове на тръгване от ЦГ  6,30; 6,54; 7,42; 8,06; 8,52; 10,25; 11,55; 13,05; 14,15; 15,55; 16,30; 17,05; 17,42; 18,15; 18,50
Часове на тръгване от Кооп.пазар   7,00; 7,20; 8,12; 8,36; 9,24; 10,55; 12,25; 13,35; 14,45; 16,25; 17,00; 17,35; 18,12

Часове на тръгване от ЦГ – 7,10; 8,10; 9,15; 15,15; 16,15; 17,20
Часове на тръгване от Кооп.пазар – 7,40; 8,40; 9,45; 15,45; 16,45; 17,50

6-та автобусна линия

Дом на културата – Асфалтова база

  Разписание в условията на ремонт на бул.”Трети март” и Сарайския мост, в сила от 28.09.2020г.:

 • Дом на културата – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Скобелев – ул. Ст. Стамболов – пътен възел “Охлюва” – бул. “България” – бул. “Трети март”/до кръстовището с ул.Ерма/, – бул. “Трети март” –
  Метро /Гл.път Русе-София/ – кв.Долапите – кв.Средна кула

  обратно:
  кв.Средна кула – кв.Долапите – Метро – бул.”Трети март”/до кръстовището с ул.Ерма/ – бул.”Трети март” – бул.”България” – пътен възел “Охлюва” – ул.Николаевска – бул.Скобелев -бул.Цар освободител – бул.Съединение – Дом на културата

Часове на тръгване от ДК  7,00; 7,40; 8,40; 9,20; 10,50; 12,30; 14,10; 15,45; 16,30; 17,15; 18,10; 19,10; 20,40
Часове на тръгване от Асфалтова база  5,25; 6,10; 6,55; 7,50; 8,35; 9,25; 10,05; 11,35; 13,15; 14,55; 16,25; 17,25; 18,10; 19,55

Курсовете на 5,25; 6,10; 6,55; 7,50; 16,25; 17,25 и 18,10ч от Асфалтова база и на 7,00; 7,40; 14,10; 16,30; 17,15; 18,10 и 19,10ч от ДК се изпълняват с влизане по бул.Трети март до Фазан и обратно по маршрута.

Часове на тръгване от ДК –  7,40; 9,20; 14,00; 15,30; 17,20; 18,50
Часове на тръгване от Асфалтова база   6,55; 8,25; 10,05; 14,45; 16,15; 18,05

7-ма автобусна линия

– не се изпълнява

Г. Разпределителна – кв. Долапите /Стрелбището/

 • Г.Разпределителна, ул.Потсдам, бул.Липник, бул.Цар Освободител, ул.М.Луиза, ул.Ст.Стамболов, п.в.Сарая, ул.Св.Димитър Басарбовски, кв.Средна кула, кв.Долапите/Стрелбището/
 • Обратно: кв.Долапите /Стрелбището/, кв.Средна кула, ул. Св. Дим. Басарбовски, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, ул. П. Хитов, бул. Цар Освободител, бул.Липник, ул.Н.Петков, ул.Потсдам,Г.Разпределителна

Часове на тръгване от ГР – 6,20; /8,15/; /10,10/; /14,20/; 15,50; /17,10/

Часове на тръгване от кв.Долапите – 5,00; 7,10; /9,00/; /10,55/;  /15,05/; 16,30;  /18,00/

Заб: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището

Часове на тръгване от ГР – 5,40; /7,00/; /8,35/; /13,10/; 14,40; /16,35/
Часове на тръгване от кв.Долапите – 5,00; 6,20; /7,40/; /9,20/;  /13,55/; 15,25; /17,20/ Заб: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището

Часове на тръгване от ГР  – /7,00/; /8,35/; /13,10/; 14,40; /16,35/
Часове на тръгване от кв.Долапите – 6,20; /7,40/; /9,20/; /13,55/; 15,25; /17,20/
Заб: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището

11-та автобусна линия

Помощно училище – Дунав мост

 • Помощно училище, ул. Мальовица, ул. Тинтява, бул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био, Дунав мост и обратно

В сила от 01.10.2020г.:
Часове на тръгване от ПУ до  Зах.завод 7,52; 8,56; 9,29; 10,20; 10,37; 11,11; 11,45; 12,02; 12,36; 13,27; 14,01; 17,56; 18,30; 19,25; 19,55
Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост 5,40; 6,00; 6,14; 6,28; 6,42; 6,56; 7,10; 7,24; 7,38; 8,06; 8,20; 8,34; 9,16; 9,46; 10,03; 10,54; 11,28; 12,19; 12,53; 13,10; 13,44; 14,18; 14,35; 14,52; 15,09; 15,26; 15,43; 16,00; 16,18; 16,32; 16,46; 17,00; 17,14; 17,28; 18,13; 19,00
Часове на тръгване от Дунав мост 6,26; 6,46; 7,00; 7,14; 7,28; 7,42; 7,56; 8,18; 8,38; 9,08; 9,25; 9,42; 10,16; 10,50; 11,41; 12,15; 13,06; 13,40; 14,14; 14,48; 15,22; 15,40; 15,54; 16,08; 16,22; 16,36; 16,50; 17,04; 17,18; 17,35; 17,55; 18,20; 18,55; 19,35
Часове на тръгване от Зах. Завод 8,55; 10,03; 10,37; 11,11; 11,28; 12,02; 12,36; 12,53; 13,27; 14,01; 14,35; 15,06; 18,45; 19,15; 20,30

Часове на тръгване от ПУ до  Зах.завод 8,15; 9,45; 11,15; 12,40; 14,05; 18,30 Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост 5,40; 6,10; 6,55; 7,30; 9,10; 10,40; 12,00; 13,20; 14,50; 15,15; 16,10; 16,55; 17,55; 19,15
Часове на тръгване от Дунав мост 6,15; 6,50; 7,35; 8,30; 10,00; 11,20; 12,40; 14,10; 15,30; 16,15; 17,15; 17,50; 18,35; 19,50
Часове на тръгване от Зах. Завод 9,10; 10,35; 12,00;  13,30; 14,40;  19,10

Часове на тръгване от ПУ до Зах.завод – 8,15; 18,30
Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост – 5,40; 6,10; 6,55; 7,30; 9,10; 10,40; 12,00; 13,20; 14,50; 15,15; 16,10; 16,55; 17,55; 19,15
Часове на тръгване от Дунав мост – 6,15; 6,50; 7,35; 8,30; 10,00; 11,20; 12,40; 14,10; 15,30; 16,15; 17,15; 17,50; 18,35; 19,50
Часове на тръгване от Зах.завод – 9,10; 19,10

12-та автобусна линия

Централна жп гара – Захар БИО

 • Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, бул. България, Дунав мост, бул. Тутракан, Захар БИО и обратно;

В сила от 01.10.2020г.:
Часове на тръгване от ЦГ до КАТ-  9,00; 9,30; 9,50; 10,10; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 18,40; 19,00; 19,40

Часове на тръгване от ЦГ до Зах.завод- 6,00; 6,12; 6,24; 6,36; 6,48; 7,00; 7,12; 7,24; 7,36; 7,48; 8,00; 8,12; 8,24; 8,36; 9,20; 9,40; 10,00; 10,30; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,30; 13,00; 13,20; 13,40; 14,10; 14,30; 15,10; 15,30; 15,50; 16,00; 16,12; 16,24; 16,36; 16,48; 17,00; 17,12; 17,24; 17,36; 17,48; 18,00; 18,20; 19,10; 19,25

Часове на тръгване от Зах.завод- 6,36; 6,48; 7,00; 7,12; 7,24; 7,36; 7,48; 8,00; 8,12; 8,24; 8,36; 8,48; 9,00; 9,10; 9,55; 10,15; 10,35; 11,05; 11,25; 11,45; 12,25; 12,45; 13,05; 13,35; 13,55; 14,25; 14,45; 15,05; 15,45; 16,10; 16,25; 16,36; 16,48; 17,00; 17,15; 17,24; 17,36; 17,48; 18,00; 18,12; 18,20; 18,36; 19,05; 19,45; 20,00

Часове на тръгване от КАТ –    9,35; 9,55; 10,15; 10,35; 10,55; 11,05; 11,25; 11,45; 12,05; 12,25; 12,45; 13,05; 13,25; 13,35; 13,55; 14,15; 14,25; 14,45; 15,05; 15,25; 15,45; 16,05; 19,05

Часове на тръгване от ЦГ до КАТ  8,30; 10,20; 10,40; 11,55; 13,05; 14,20; 16,00; 17,05; 19,30
Часове на тръгване от ЦГ до Зах.завод  6,15; 6,50; 7,25; 7,55; 8,55; 9,35; 11,20; 12,25; 13,40; 14,40; 15,20; 16,30; 17,35; 18,05; 19,00
Часове на тръгване от Зах.завод  6,50; 7,25; 7,55; 8,25; 9,35; 10,10; 11,55; 12,55; 14,10; 15,15; 15,55; 17,00; 18,15; 18,40; 19,35
Часове на тръгване от КАТ  9,10;  10,50; 11,20; 12,25; 13,35;  14,50; 16,30; 17,30

Часове на тръгване от ЦГ до КАТ – 8,30; 10,20; 16,00; 17,05; 19,30
Часове на тръгване от ЦГ до Зах.завод – 6,15; 6,50; 7,25; 7,55; 8,55; 9,35; 11,20; 12,25; 13,40; 14,40; 16,30; 17,35; 18,05; 19,00
Часове на тръгване от Зах.завод – 6,50; 7,25; 7,55; 8,25; 9,35; 11,55; 12,55; 14,10; 15,15; 15,55; 17,00; 18,15; 18,40; 19,35
Часове на тръгване от КАТ – 9,10; 10,50; 16,30; 17,30

15-та автобусна линия

– в сила от 04.01.22г.

Обръщалото в кв. Долапите – КАТ

 • Обръщалото в кв. Долапите, кв. Долапите-център, кв. Средна кула, гл. път І-5, п.в. Охлюва, ул. Мидия Енос, Централна жп гара, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, КАТ и обратно

Часове на тръгване от КАТ 5,40; 6,05; 6,40; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,30-стрелбище; 9,00; 9,40; 10,00; 10,40; 11,20; 12,00; 12,40; 13,00-стрелбище; 13,30;  14,00; 14,40; 15,10; 15,40; 16,00; 16,15; 16,35; 17,00-стрелбище; 17,20; 17,40; 18,00; 18,35; 19,20; 20,00

Часове на тръгване от кв.Долапите 5,00; 6,20; 6,40; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,20; 8,40; 9,15-стрелбище; 9,40; 10,20; 10,40; 11,20; 12,00; 12,40;  13,20; 13,45-стрелбище; 14,10; 14,40; 15,20; 15,50;  16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,45-стрелбище; 18,20; 18,40; 19,20; 20,00

Часове на тръгване от КАТ  6,05; 6,40; 7,20; 8,00-стрелбище; 9,00; 9,40; 10,20; 11,00; 12,00; 12,40; 13,30; 14,00-стрелбище; 15,00; 15,40; 16,20; 17,00-стрелбище; 17,40; 18,30; 19,00; 19,45

Часове на тръгване от кв.Долапите  5,00; 6,00; 6,40; 7,20; 8,00; 8,45-стрелбище; 9,40; 10,20; 11,00; 11,40; 12,40; 13,20; 14,10; 14,45-стрелбище; 15,40; 16,20; 17,00; 17,45-стрелбище; 18,20; 19,10

Часове на тръгване от КАТ  6,40; 8,00-стрелбище; 9,40; 11,00; 12,40; 14,00-стрелбище; 15,40; 17,00-стрелбище; 18,30; 19,45

Часове на тръгване от кв.Долапите  6,00; 7,20; 8,45-стрелбище; 10,20; 11,40; 13,20; 14,45-стрелбище; 16,20; 17,45-стрелбище; 19,10

16-та автобусна линия – зимното разписание е актуално за периода от 01 ноември до 01 март

Гара Разпределителна – гара Долапите

 • Гара Разпределителна, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул.Скобелев, ул. Ст. Стамболов, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, х. Приста, 9-ти км, Петролна база, 16-ти км, гара Долапите 

Часове на тръгване от Гара Разпределителна само  до Метро   5,10; 6,00

Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите 8,15; 13,15

Часове на тръгване от Гара Долапите    9,05; 13,55

Часове на тръгване от Гара Разпределителна само  до Метро – 5,10; 6,00

Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите 8,15; 13,15
Часове на тръгване от Гара Долапите   9,05; 13,55
Часове на тръгване от Метро – 6,40

19-та автобусна линия

Кооп. Пазар – Метро

  Разписание в условията на ремонт на бул.”Трети март” и Сарайския мост, в сила от 28.09.2020г.:

 • Кооп. Пазар – ул. Чипровци – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Хан Аспарух – ул. К. Иречек – ул. Александровска – ул. Николаевска – ул. Ст. Стамболов – п.в “Охлюва” – бул. България – Метро – бул. Трети март /до кръстовището с ул.Ерма/

  обратно: бул. Трети март /от кръстовището с ул.Ерма/ – Метро – бул. България – п.в “Охлюва” – ул. Николаевска – бул. Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – ул.Плиска – ул.Тулча – ул. Чипровци – Кооп. Пазар

Часове на тръгване от Фазан – 7,00; 7,55; 8,25; 9,50; 11,35; 13,15; 14,45; 15,10; 16,35; 17,05; 18,00; 19,10

Часове на тръгване от Кооп.пазар – 6,10; 7,10; 7,40; 8,35; 9,05; 10,30; 12,20; 14,00; 15,30; 15,55; 17,20; 18,30

Часове на тръгване от Метро – 8,10; 15,30; 16,45; 18,05

Часове на тръгване от Кооп.пазар – 7,00; 8,50; 16,10; 17,25

20-та автобусна линия

пл. Прага – Русенска корабостроителница

 • пл. Прага, ул. Рига, ул. Котовск /обратно по ул.Юндола/, бул. Липник, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Николаевска/, п.в. Сарая, Русенска корабостроителница и обратнo

Часове на тръгване от кв.Изток 5,40; 6,15; 6,35; 7,05; 7,35; 8,00; 8,45; 9,10; 9,45; 10,50; 12,05; 13,05; 14,05; 15,20; 16,00; 16,30; 17,10; 17,30; 18,20; 19,00

Часове на тръгване от Сент Уан 6,05; 6,40; 7,05; 7,35; 8,15; 8,45; 9,15; 9,40; 10,20; 11,25; 12,35; 13,35; 14,35; 16,00; 16,30;  17,00; 17,45; 18,20; 19,00; 19,30  

Часове на тръгване от кв.Изток – 8,10; 9,30; 10,40; 15,30; 16,40 ; 17,40

Часове на тръгване от Сент Уан – 7,40; 9,00; 10,10; 15,00; 16,10; 17,10

30-та автобусна линия – жк Чародейка – хотел Рига

 • жк Чародейка Г-юг супера, жк Чародейка Г-север, ул.Шипка, Кооп. пазар, ул.Шипка, ул.Згориград, ул. Петрохан, ул.Костенец, ул.Н. Петков, ул.Тулча, ул.Доростол, бул.Съединение, бул.Цар Освободител, бул.Цар Фердинанд, хотел Рига
 • Обратно: хотел Рига, бул.Цар Фердинанд, бул.Цар Освободител, бул.Съединение, ул.Плиска, ул.Тулча, ул.Н. Петков, бул.Липник, ул.Юндола, ул.Петрохан, ул.Шипка, Кооп. пазар, ул.Шипка, жк. Чародейка Г-север, жк.Чародейка Г-юг супера

Часове на тръгване от кв.Чародейка  6,00; 6,40; 7,05; 7,35; 8,00; 8,40; 9,20; 10,20; 11,35; 12,35; 13,35; 14,35; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,25; 18,55; 19,25

Часове на тръгване от х.Рига  6,30; 7,05; 7,35; 8,05; 8,30; 9,10; 9,50; 10,50; 12,05; 13,05; 14,05; 15,05; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10; 18,55; 19,25; 19,55

Часове на тръгване от кв.Чародейка  6,40; 7,35; 8,40; 14,20; 15,40; 16,40; 17,40

Часове на тръгване от х.Рига  7,05; 8,05; 9,10; 14,50; 16,10; 17,10; 18,10

Разгледайте актуалните цени на ШАНС 99.