РАЗПИСАНИЯ ГРАДСКИ ЛИНИИ

Зимно разписание –  влиза в сила от 15 септември

зимното разписание на 16 линия е в сила от 01 ноември

ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ ГРАДСКИ ЛИНИИ

РАЗПИСАНИЕ ГРАДСКИ ЛИНИИ

Разгледайте разписанията на градските ни линии.

Лятно разписание – в сила от 01 юни

лятното разписание на 16 линия е в сила от 01 март

ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ ГРАДСКИ ЛИНИИ

РАЗПИСАНИЕ ГРАДСКИ ЛИНИИ

Разгледайте разписанията на градските ни линии.