ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ

Авт. Изток - Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Авт. Изток – Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Часове на тръгване от Авт.Изток 6,00- ДА/П; 7,10 – П; 8,00- ДА/П ; 10,00 – П; 11,00 – ДА/П; 13,30- П; 14,30 – ДА/П; 15,30 – П; 17,15 – П/ДА; 19,15-ДА/П; 21,00-П/ДА
Часове на тръгване от Просена 6,20; 7,00; 8,00; 9,00; 11,00; 12,00; 14,30; 15,30; 16,30; 18,05; 20,15
Часове на тръгване от Д.Абланово 6,10; 6,50 ; 8,50; 11,50; 15,20; 18,15 ; 20,05

Часове на тръгване от Авт.Изток 7,30 – ДА/П;  9,30-Н; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00 –ДА/П; 19,00 – ДА/П; 21,00-П/ДА
Часове на тръгване от Просена 6,40; 8,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20.00
Часове на тръгване от Д.Абланово 6,30; 8,20; 12,50; 14;50; 17,50; 19,50
Часове на тръгване от Николово 10,10

Часове на тръгване от Авт.Изток 7,30- ДА/П; 9,30 – Н; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00 –ДА/П; 19,00 – ДА/П; 21,00-П/ДА
Часове на тръгване от Просена 6,40;  8,30; 13,00; 15,00;18,00; 20.00 Часове на тръгване от Д.Абланово 6,30; 8,20; 12,50;14,50; 17,50; 19,50
Часове на тръгване от Николово 10,10

Разгледайте актуалните цени на ШАНС 99