ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ

Авт. Изток - Басарбово

Русе- Басарбово

Авт. Изток - Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Авт. Изток – Басарбово

Русе- Басарбово

Часове на тръгване от Авт.Изток 5,45; 7,15; 9,30; 11,00; 14,30; 16,30; 18,15; 20,00 Часове на тръгване от Басарбово 6,30; 8,00; 10,15; 11,45; 15,15; 17,15; 19,00
Часове на тръгване от Авт.Изток 5,45; 7,15; 9,30; 11,00; 14,30; 16,30; 18,15; 20,00 Часове на тръгване от Басарбово 6,30; 8,00; 10,15; 11,45; 15,15; 17,15; 19,00
Часове на тръгване от Авт.Изток 7,15; 9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,00; 19,30; Часове на тръгване от Басарбово 6,30; 8,00; 10,15; 12,15; 15,15; 17,15; 18,45

Авт. Изток – Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Часове на тръгване от Авт.Изток 6,00- ДА/П; 7,00 – П; 8,00- ДА/П ; 10,00 – П; 11,00 – ДА/П; 12,00 – Н; 13,00- П.; 14,15 – ДА/П; 15,30 – ДА/П.; 17,15 – ДА/П; 18,15 – Н; 19,40-ДА/П; 21,40 – ДА/П

Часове на тръгване от Просена 6,10; 7,00; 8,00; 9,00; 11,00; 12,00; 14,00; 15,15; 16,30; 18,15; 20,40

Часове на тръгване от Д.Абланово 6,00; 6,50 ; 8,50; 11,50; 15,05; 16,20; 18,05 ; 20,30

Часове на тръгване от Николово 13,00 ; 19,00

Часове на тръгване от Авт.Изток 6,30- П; 7,30 – ДА/П; 8,30 – ДА/П; 9,30-Н; 10,30- П; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00 –ДА/П; 19,00 – ДА/П; 21,40 – ДА/П Часове на тръгване от Просена 6,40; 7,30; 8,30; 9,30; 11,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20.00 Часове на тръгване от Д.Абланово 6,30; 8,20; 9,20; 12,50; 14;50; 18,00; 19,50 Часове на тръгване от Николово 10,10
Часове на тръгване от Авт.Изток 7,30- ДА/П; 9,30 – Н; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00 –ДА/П; 19,00 – ДА/П; 21,40 – ДА/П Часове на тръгване от Просена 6,40;  8,30; 13,00; 15,00;18,00; 20.00 Часове на тръгване от Д.Абланово 6,30; 8,20; 12,50;14,50; 17,50; 19,50 Часове на тръгване от Николово 10,10

Разгледайте актуалните цени на ШАНС 99

Към цени