ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ

Авт. Изток - Басарбово

Русе- Басарбово

Авт. Изток - Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Авт. Изток – Басарбово

Русе- Басарбово

Часове на тръгване от Авт.Изток

5,45; 7,15; 9,30; 11,00; 14,30; 16,30; 18,15; 20,00

Часове на тръгване от Басарбово

6,30; 8,00; 10,15; 11,45; 15,15; 17,15; 19,00

Часове на тръгване от Авт.Изток

5,45; 7,15; 9,30; 11,00; 14,30; 16,30; 18,15; 20,00

Часове на тръгване от Басарбово

6,30; 8,00; 10,15; 11,45; 15,15; 17,15; 19,00

Часове на тръгване от Авт.Изток

7,15; 9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,00; 19,30;

Часове на тръгване от Басарбово

6,30; 8,00; 10,15; 12,15; 15,15; 17,15; 18,45

Авт. Изток – Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Часове на тръгване от Авт.Изток

6,00- ДА/П; 7,00 – П; 7,50- ДА/П ;8,45 – Н; 10,00 – П; 11,00 – ДА/П; 12,00 – Н; 13,00- П.; 14,00 – ДА; 14,30-П.;  15,15 – ДА.; 16,00 – Н; 17,00 – П;  17,30 – ДА/П; 18,15 – Н; 19,00-П; 20,00 – ДА/П; 22,00 – ДА/П

Часове на тръгване от Просена

6,00; 7,00; 8,00; 8,50; 11,00; 12,00; 14,00; 15,30;18,00;  18,30; 20,00; 21,00

Часове на тръгване от Д.Абланово

6,30; 6,50 ; 8,40; 11,50; 15,00; 16,15; 18,20 ; 20,55

Часове на тръгване от Николово

5,00; 7,40;9,45; 13,00 ;17,00 ; 19,00

Часове на тръгване от Авт.Изток

6,00- П; 7,30 – ДА/П; 8,30 – ДА/П; 10,30- П; 12,00-ДА; 14,00-П/ДА; 15,00- П; 16,00-ДА; 17,00 – П; 18,00 – Н; 20,00 – ДА/П; 22,00 – П/ДА

Часове на тръгване от Просена

6,25;7,00; 8,30;  9,30; 12,00; 14,55; 16,00; 18,00; 21.05

Часове на тръгване от Д.Абланово

6,20; 8,25; 9,25; 13,00; 15;00; 17,00; 21,00

Часове на тръгване от Николово

19,00

Часове на тръгване от Авт.Изток

7,30- ДА/П; 8,30 – ДА/П; 10,30- П; 12,00-ДА; 14,00-П/ДА; 15,00- П; 16,00-ДА; 17,00 – П; 18,00 – Н; 20,00 – ДА/П; 22,00 – П/ДА

Часове на тръгване от Просена

6,25;  8,30;  9,30; 12,00; 14,55; 16,00; 18,00; 21.05

Часове на тръгване от Д.Абланово

6,20; 8,25; 9,25; 13,00;15,00; 17,00; 21,00

Часове на тръгване от Николово

19,00

Разгледайте актуалните цени на ШАНС 99

Към цени