ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ ГРАДСКИ ЛИНИИ

Централна жп гара - Кооп. Пазар

5-та автобусна линия

Г. Разпределителна - кв. Долапите /Стрелбището/

7-ма автобусна линия – не се изпълнява

Централна жп гара - Захар БИО

12-та автобусна линия

Помощно училище - Дунав мост

11-та автобусна линия

Обръщалото в кв. Долапите - КАТ

15-та автобусна линия

Кооп. Пазар - Метро

19-та автобусна линия

5-та автобусна линия

Централна жп гара – Кооп. Пазар

 • Централна жп гара, ул. Николаевска, бул. Скобелев, бул. Липник, ул. Братислава, ул. Рига, ул. Петрохан, Кооп. Пазар; Обратно: Кооп. Пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Рига, ул. Братислава, бул. Липник, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов, ул. Мидия Енос, Централна жп гарa
Часове на тръгване от ЦГ  6,20; 6,50; 7,30; 8,00; 8,40; 9,40; 11,05; 12,15; 13,40; 14,42; 15,57; 16,25; 17,07; 17,35; 18,15; 18,50
Часове на тръгване от Кооп.пазар   6,55;7,20; 8,00; 8,30; 9,10; 10,20; 11,38; 12,48; 14,10; 15,10; 16,37; 16,55; 17,45; 18,05

6-та автобусна линия

Дом на културата – Асфалтова база

 • Дом на културата – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Скобелев – ул. Ст. Стамболов – бул. “Трети март” – Метро – кв.Долапите – кв.Средна кула – Асфалтова база
 • Часове на тръгване от ДК  – 7,00; 7,40; 8,35; 9,20; 10,50; 12,30; 14,00; 15,30; 16,30; 17,10; 18,00; 19,00; 20,30

  Часове на тръгване от Асфалтова база  – 5,25; 6,15; 7,00; 7,40; 8,25; 9,15; 10,05; 11,35; 13,15; 14,45; 16,15; 17,15; 17,55; 19,45

  Часове на тръгване от ДК –  7,40; 9,20; 14,00; 15,30; 17,20; 18,50
  Часове на тръгване от Асфалтова база   6,55; 8,25; 10,05; 14,45; 16,15; 18,05

  7-ма автобусна линия

  – не се изпълнява

  Г. Разпределителна – кв. Долапите /Стрелбището/

  • Г.Разпределителна, ул.Потсдам, бул.Липник, бул.Цар Освободител, ул.М.Луиза, ул.Ст.Стамболов, п.в.Сарая, ул.Св.Димитър Басарбовски, кв.Средна кула, кв.Долапите/Стрелбището/
  • Обратно: кв.Долапите /Стрелбището/, кв.Средна кула, ул. Св. Дим. Басарбовски, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, ул. П. Хитов, бул. Цар Освободител, бул.Липник, ул.Н.Петков, ул.Потсдам,Г.Разпределителна
  Часове на тръгване от ГР – 6,20; /8,15/; /10,10/; /14,20/; 15,50; /17,10/

  Часове на тръгване от кв.Долапите – 5,00; 7,10; /9,00/; /10,55/;  /15,05/; 16,30;  /18,00/

  Заб: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището

  Часове на тръгване от ГР – 5,40; /7,00/; /8,35/; /13,10/; 14,40; /16,35/
  Часове на тръгване от кв.Долапите – 5,00; 6,20; /7,40/; /9,20/;  /13,55/; 15,25; /17,20/ Заб: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището
  Часове на тръгване от ГР  – /7,00/; /8,35/; /13,10/; 14,40; /16,35/
  Часове на тръгване от кв.Долапите – 6,20; /7,40/; /9,20/; /13,55/; 15,25; /17,20/
  Заб: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището

  11-та автобусна линия

  Помощно училище – Дунав мост

  • Помощно училище, ул. Мальовица, ул. Тинтява, бул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био, Дунав мост и обратно
  Часове на тръгване от ПУ до  Зах.завод 8,00; 8,40; 9,26; 10,16; 11,36; 12,20; 12,46; 13,06; 13,46; 17,40; 18,40; 19,30; 19,55
  Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост 5,40; 6,00; 6,15; 6,40; 7,00; 7,20; 7,40; 8,20; 9,00; 9,56; 10,36; 10,56; 11,16; 11,56; 13,26; 14,06; 14,26; 14,50; 15,10; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 18,00; 18,20; 19,00
  Часове на тръгване от Дунав мост 6,25; 6,40; 6,55; 7,20 ; 7,40; 8,00; 8,20; 9,16; 9,56; 10,36; 11,16; 11,40; 12,06; 12,46; 14,10; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,55; 19,40
  Часове на тръгване от Зах. Завод 8,50; 9,40; 10,20; 11,00; 12,30; 13,05; 13,30; 13,50; 14,34; 18,25; 19,15; 20,30
  Часове на тръгване от ПУ до  Зах.завод 8,15; 9,45; 11,15; 12,40; 14,05; 18,30 Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост 5,40; 6,10; 6,55; 7,30; 9,10; 10,40; 12,00; 13,20; 14,50; 15,15; 16,10; 16,55; 17,55; 19,15
  Часове на тръгване от Дунав мост 6,15; 6,50; 7,35; 8,30; 10,00; 11,20; 12,40; 14,10; 15,30; 16,15; 17,15; 17,50; 18,35; 19,50
  Часове на тръгване от Зах. Завод 9,10; 10,35; 12,00;  13,30; 14,40;  19,10
  Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост – 6,10; 7,30; 9,10; 10,40; 12,00; 13,20; 14,50; 16,10; 17,55; 19,15
  Часове на тръгване от Дунав мост – 6,50; 8,30; 10,00; 11,20; 12,40; 14,10; 15,30; 17,15; 18,35; 19,50

  12-та автобусна линия

  Централна жп гара – Захар БИО

  • Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, бул. България, Дунав мост, бул. Тутракан, Захар БИО и обратно;
  Часове на тръгване от ЦГ до КАТ-  9,30; 9,50; 10,20; 11,15; 12,05; 12,30; 13,00; 13,30; 13,50; 14,20 ; 19,30; 19,45

  Часове на тръгване от ЦГ до Зах.завод- 6,00; 6,14; 6,28; 6,42; 6,56 ; 7,10; 7,24; 7,38; 7,52 ; 8,06 ; 8,20 ; 8,34; 8,48 ; 9,10; 10,05 ; 10,35; 10,50 ; 11,30 ; 11,50; 12,45; 13,15; 14,05 ; 14,35; 14,50; 15,05 ; 15,20; 15,35 ; 15,50 ; 16,04; 16,18; 16,32; 16,46 ; 17,00; 17,14; 17,28; 17,42 ; 17,56; 18,20; 18,40; 19,05

  Часове на тръгване от Зах.завод- 6,35; 6,45; 7,03; 7,15; 7,28 ; 7,45; 8,02; 8,13; 8,30; 8,41; 8,55; 9,12 ; 9,23; 9,45; 10,40; 11,15; 11,25; 12,05; 12,35; 13,30 ; 13,55; 14,50; 15,12; 15,25; 15,40; 15,55; 16,10; 16,25; 16,39; 16,55; 17,07; 17,21; 17,35; 17,55; 18,05; 18,17; 18,31; 18,55; 19,15; 19,40

  Часове на тръгване от КАТ –    10,15; 11,05; 11,50; 12,30; 13,05; 13,25;  13,55;  14,25; 14,45

  Часове на тръгване от ЦГ до КАТ  8,30; 10,20; 10,40; 11,55; 13,05; 14,20; 16,00; 17,05; 19,30
  Часове на тръгване от ЦГ до Зах.завод  6,15; 6,50; 7,25; 7,55; 8,55; 9,35; 11,20; 12,25; 13,40; 14,40; 15,20; 16,30; 17,35; 18,05; 19,00
  Часове на тръгване от Зах.завод  6,50; 7,25; 7,55; 8,25; 9,35; 10,10; 11,55; 12,55; 14,10; 15,15; 15,55; 17,00; 18,15; 18,40; 19,35
  Часове на тръгване от КАТ  9,10;  10,50; 11,20; 12,25; 13,35;  14,50; 16,30; 17,30
  Часове на тръгване от ЦГ до КАТ – 19,30
  Часове на тръгване от ЦГ до Зах.завод – 6,50; 7,55; 8,55; 10,20; 11,20; 12,30; 13,40; 14,45; 16,00; 17,05; 18,05
  Часове на тръгване от Зах.завод – 7,25; 8,25; 9,45; 10,50; 11,55; 13,05; 14,10; 15,15; 16,30; 17,35; 18,40

  15-та автобусна линия

  Обръщалото в кв. Долапите – КАТ

  • Обръщалото в кв. Долапите, кв. Долапите-център, кв. Средна кула, гл. път І-5, п.в. Охлюва, ул. Мидия Енос, Централна жп гара, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, КАТ и обратно
  Часове на тръгване от КАТ 5,40; 6,05; 6,40; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,30 – стр. ; 9,00; 9,40; 10,00; 10,40; 11,10 – стр. ; 12,00; 12,40; 13,00 – стр. ; 13,30; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00 – стр. ; 17,20; 17,40; 18,00; 18,35; 19,20; 20,00

  Часове на тръгване от кв.Долапите 5,00; 6,20; 6,40; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,20; 8,40; 9,15 – стр. ; 9,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,55 – стр. ; 12,40;  13,20; 13,45 – стр. ; 14,10; 14,50; 15,20; 15,50;  16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,45 – стр. ; 18,20; 18,40; 19,20; 20,00

  Часове на тръгване от КАТ  6,05; 6,40; 7,20; 8,00 – стр. ; 9,00; 9,40; 10,20; 11,00; 12,00; 12,30 -стр. ; 13,30; 14,00 – стр. ;15,00; 15,40; 16,20; 17,00 – стр. ; 17,40; 18,30; 19,00; 19,45

  Часове на тръгване от кв.Долапите  5,00; 6,00; 6,40; 7,20; 8,00; 8,45 – стр. ; 9,40; 10,20; 11,00; 11,40; 12,40; 13,15 – стр. ; 14,10; 14,45 – стр. ; 15,40; 16,20; 17,00; 17,45 – стр. ; 18,20; 19,10

  Часове на тръгване от КАТ  6,40; 8,00 – стр. ; 9,40; 11,00; 12,30 – стр. ; 14,00 – стр. ;15,40; 17,00 – стр. ; 18,30; 19,45

  Часове на тръгване от кв.Долапите  6,00; 7,20; 8,45 – стр. ; 10,20; 11,40; 13,15 – стр. ; 14,45 – стр. ;16,20; 17,45 – стр. ;19,10

  16-та автобусна линия

  Гара Разпределителна – гара Долапите

  • Гара Разпределителна, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул.Скобелев, ул. Ст. Стамболов, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, х. Приста, 9-ти км, Петролна база, 16-ти км, гара Долапите 
  Часове на тръгване от Гара Разпределителна само  до Метро   5,10

  Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите 6,00; 8,15; 10,15; 13,15; 14,45; 17,00

  Часове на тръгване от Гара Долапите    6,50; 9,05; 11,00; 14,00; 15,30; 17,45

  Часове на тръгване от Гара Разпределителна само  до Метро – 5,10

  Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите 6,00; 8,15; 10,15; 13,15; 14,45; 17,00
  Часове на тръгване от Гара Долапите   6,50; 9,05; 11,00; 14,00; 15,30; 17,45

  19-та автобусна линия

  Кооп. Пазар – Метро

 • Кооп. Пазар – ул. Чипровци – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Хан Аспарух – ул. К. Иречек – ул. Александровска – ул. Николаевска – ул. Ст. Стамболов -бул. Трети март – Метро
 • Часове на тръгване от Метро – 7,00; 7,50; 8,20; 9,40; 11,40; 13,20; 14,40; 15,10; 16,30; 17,00; 17,45; 19,00

  Часове на тръгване от Кооп.пазар – 6,10; 7,10; 7,40; 8,30; 9,00; 10,20; 12,20; 14,00; 15,20; 15,50; 17,05; 18,20

  20-та автобусна линия

  пл. Прага – Русенска корабостроителница

  • пл. Прага, ул. Рига, ул. Котовск /обратно по ул.Юндола/, бул. Липник, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Николаевска/, п.в. Сарая, Русенска корабостроителница и обратнo

  Часове на тръгване от кв.Изток 5,40; 6,15; 6,35; 7,05; 7,35; 8,00; 8,45; 9,10; 9,45; 10,50; 12,05; 13,05; 14,05; 15,20; 16,00; 16,30; 17,10; 17,30; 18,20; 19,00

  Часове на тръгване от Сент Уан 6,05; 6,40; 7,05; 7,35; 8,15; 8,45; 9,15; 9,40; 10,20; 11,25; 12,35; 13,35; 14,35; 16,00; 16,30;  17,00; 17,45; 18,20; 19,00; 19,30  

  Часове на тръгване от кв.Изток – 8,10; 9,30; 10,40; 15,30; 16,40 ; 17,40

  Часове на тръгване от Сент Уан – 7,40; 9,00; 10,10; 15,00; 16,10; 17,10

  Разгледайте актуалните цени на ШАНС 99.