ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ

Авт. Изток - Басарбово

Русе- Басарбово

Авт. Изток - Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Авт. Изток – Басарбово

Русе- Басарбово

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Авт.Изток – 5,45; 7,15; 11,00; 14,30; 16,30; 18,15

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Басарбово – 6,30; 8,00; 11,45; 15,15; 17,15; 19,00

Часове на тръгване от Авт.Изток 5,45; 7,15; 9,30; 11,00; 14,30; 16,30; 18,15; 20,00

Часове на тръгване от Басарбово 6,30; 8,00; 10,15; 11,45; 15,15; 17,15; 19,00

 

 

 

 

 

 

 

 

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Авт.Изток – 7,15; 9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,00

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Басарбово – 6,30; 8,00; 10,15; 12,15; 15,15; 17,15; 18,45

Часове на тръгване от Авт.Изток 5,45; 7,15; 9,30; 11,00; 14,30; 16,30; 18,15; 20,00

Часове на тръгване от Басарбово 6,30; 8,00; 10,15; 11,45; 15,15; 17,15; 19,00

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Авт.Изток – 7,15; 9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,00

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Басарбово – 6,30; 8,00; 10,15; 12,15; 15,15; 17,15; 18,45

Часове на тръгване от Авт.Изток 7,15; 9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,00; 19,30

Часове на тръгване от Басарбово 6,30; 8,00; 10,15; 12,15; 15,15; 17,15; 18,45

Авт. Изток – Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

 

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Авт.Изток- 6,00 – ДА/П; 7,10 – П; 8,00 – ДА/П; 11,00 – ДА/П; 

14,30 – ДА/П; 17,15 – ДА/П; 19,15 – ДА/П

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Просена – 6,20; 7,00; 8,00; 9,00; 12,00; 15,30; 18,15; 20,05

За периода на извънредното положение – Часове на тръгване от Д.Абланово – 6,10; 6,50; 8,50; 11,50; 15,20; 18,05; 20,05

Часове на тръгване от Авт.Изток 6,00- ДА/П; 7,10 – П; 8,00- ДА/П ; 10,00 – П; 11,00 – ДА/П; 12,00 – Н; 13,30- П.; 14,30– ДА/П;   15,30 – ДА/П.; 17,15 – ДА/П;  18,15 – Н; 19,15 – П;  20,00-ДА/П; 22,00 – ДА/П

Часове на тръгване от Просена 6,20; 7,00; 8,00; 9,00; 11,00; 12,00; 14,30; 15,50; 16,50; 18,15; 21,00

Часове на тръгване от Д.Абланово 6,10; 6,50; 8,50; 11,50; 15,20; 16,20; 18,05; 20,50

Часове на тръгване от Николово  13,00; 19,00

За периода на извънредното положене – Часове на тръгване от Авт.Изток – 7,30 – ДА/П; 12,00 – ДА/П; 14,00 – ДА/П; 17,00 – ДА/П; 19,00 – ДА/П

За периода на извънредното положене – Часове на тръгване от Просена – 6,40; 8,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20,00

За периода на извънредното положене – Часове на тръгване от Д.Абланово – 6,30; 8,20; 12,50; 14,50; 17,50; 19,50

Часове на тръгване от Авт.Изток 6,30- П; 7,30 – ДА/П; 8,30 – ДА/П; 9,30-Н; 10,30- П; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00 –ДА/П; ; 19,00 – ДА/П; 21,40 – ДА/П

Часове на тръгване от Просена 6,40; 7,30; 8,30; 9,30; 11,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20.00

Часове на тръгване от Д.Абланово 6,30; 8,20; 9,20; 12,50; 14;50; 18,00; 19,50

Часове на тръгване от Николово 10,10

За периода на извънредното положене – Часове на тръгване от Авт.Изток – 7,30 – ДА/П; 12,00 – ДА/П; 14,00 – ДА/П; 17,00 – ДА/П; 19,00 – ДА/П

За периода на извънредното положене – Часове на тръгване от Просена – 6,40; 8,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20,00

За периода на извънредното положене – Часове на тръгване от Д.Абланово – 6,30; 8,20; 12,50; 14,50; 17,50; 19,50

Часове на тръгване от Авт.Изток 7,30- ДА/П; 9,30 – Н; 12,00-ДА/П; 14,00-ДА/П; 17,00 –ДА/ П; 19,00 – ДА/П; 21,40 – ДА/П Часове на тръгване от Просена 6,40; 8,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20,00

Часове на тръгване от Д.Абланово 6,30; 8,20; 12,50; 14,50; 17,50; 19,50

Часове на тръгване от Николово 10,10

Разгледайте актуалните цени на ШАНС 99

Към цени