ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ

Авт. Изток - Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

Авт. Изток – Д. Абланово

Русе – Николово – Просена – Д. Абланово

 

Часове на тръгване от Авт.Изток- 6,00 – ДА/П; 7,10 – П; 8,00 – ДА/П; 10,00 – П; 11,00 – ДА/П;  13,30 – П; 14,30 – ДА/П; 15,30 – П; 17,15 – П/ДА; 19,15 – ДА/П; 21,00-П/ДА

Часове на тръгване от Просена – 6,20; 7,00; 8,00; 9,00; 11,00; 12,00; 14,30; 15,30; 16,30; 18,05; 20,15

Часове на тръгване от Д.Абланово – 6,10; 6,50; 8,50; 11,50; 15,20; 18,15; 20,05

В сила от 01.10.2020г.:
Часове на тръгване от Авт.Изток – 7,30 – ДА/П; 9,30 – Н; 12,00 – ДА/П; 14,00 – ДА/П; 17,00 – ДА/П; 19,00 – ДА/П; 21,00-П/ДА

Часове на тръгване от Просена – 6,40; 8,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20,00

Часове на тръгване от Д.Абланово – 6,30; 8,20; 12,50; 14,50; 17,50; 19,50
Часове на тръгване от Николово – 10,10

В сила от 01.10.2020г.:
Часове на тръгване от Авт.Изток – 7,30 – ДА/П; 9,30 – Н; 12,00 – ДА/П; 14,00 – ДА/П; 17,00 – ДА/П; 19,00 – ДА/П; 21,00-П/ДА

Часове на тръгване от Просена – 6,40; 8,30; 13,00; 15,00; 18,00; 20,00

Часове на тръгване от Д.Абланово – 6,30; 8,20; 12,50; 14,50; 17,50; 19,50
Часове на тръгване от Николово – 10,10

Разгледайте актуалните цени на ШАНС 99